Privatni objekti - krovišta

Privatni objekti - krovišta

Primjeri limenih pokrova na privatnim objektima. Proizvedenih i montiranih od strane M.I.Hršak d.o.o.