Fasadni trapezni lim T 20

Fasadni trapezni lim visine 20 mm, koji se najviše koristi za fasade privatnih i poslovnih objekata. U slučajevima kada je nagib krova veći od 15 stupnjeva može se iznimno koristiti i kao krovni lim.

 

• Materijal izuzetno otporan na prohrđavanje, svi limovi su sukladni normi HRN:EN 14782:2008  te su označeni CE znakom za građevinske proizvode Europske Unije

• UV-otporna boja na limovima – ne postoji mogućnost da krov izblijedi – garancija na boju 10 godina

• Uvelike smanjuje opterećenje krovne konstrukcije (5 kg/m2 – glineni crijepovi i do 8 puta teži)

• Izuzetno dug vijek trajanja

• Niski troškovi održavanja

• Kratak rok isporuke – svega nekoliko dana

• Mogućnost postavljanja protukondenzacijskog filca sa  donje strane lima

 

Tehnička skica profila (gore je negativ, dolje pozitiv)