Fasade i krovovi

Oda samih početaka poslovanja poduzeće M.I.Hršak se specijaliziralo za izradu raznih vrsta metalnih pokrova i fasada. Jednostruki limovi, slagani sendvič pokrovi, poliuretanski sendvič paneli, kazetne fasade, sendvič paneli sa ispunom od mineralne vune i ekspandiranog polistirena su većina materijala koji se koriste kod izrade krovova i fasada na objektima poslovne i javne namjene. Našem obilnom iskustvu i kvalitetnom radu koristi prije svega i referentna lista značajnih objekata koju možete pronaći ovdje.